Všeobecné podmínky
Seznam oblíbených mazlíčků je prázdný – stiskněte pro přidání do oblíbených
Témata nápovědy
Praktické informace

Všeobecné podmínky

Verze 1.0

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a provozovatelem serveru Mazlicek.cz. Přístupem na tento server, prohlížením stránek na serveru a nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, a to včetně příslušných právních předpisů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

Mazlicek.cz

Server Mazlicek.cz je internetový server, dostupný na internetové adrese http://www.mazlicek.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet, který slouží především k k vystavení fotografií domácích mazlíčků, umožnění uživatelům prohlížet a hodnotit tyto domácí mazlíčky a také mazlíčky komentovat za níže uvedených podmínek. Dále server Mazlicek.cz označujeme jen jako „server“. Souhrnně označujeme naše služby jako služby serveru Mazlicek.cz, zkráceně jen služby serveru.

Poskytujeme tyto služby

 • Možnost se registrovat, pro registrované uživatele možnost vystavit fotografie svých mazlíčků.
 • Pro registrované uživatele možnost komunikovat s ostatními uživatel, hodnotit a komentovat stránky mazlíčků ostatních uživatelů, přidávat uživatele do přátel a jednotlivé mazlíčky do oblíbených.

Oprávnění provozovatele

Provozovatel serveru je oprávněn uživatelský účet, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky stanovené těmito podmínkami, bez náhrady odstranit.

Provozovatel je oprávněn v intervalu dle svého uvážení zasílat na emailovou adresu uvedenou při registraci obchodní sdělení, ne však častěji než jednou za týden. Dále je provozovatel také oprávněn zasílat na emailovou adresu uvedenou při registraci technická a provozní sdělelní v intervalu dle provozně technických potřeb provozovatele.

Zakázané aktivity

Uživatel nesmí jakýmkoliv nepovoleným způsobem manipulovat s výsledky hodnocení stránek mazlíčků.

Autorská práva k vloženým fotografiím

Uživatel nahrávající své fotografie na server vyjadřuje oprávnění tyto fotografie na stránkách serveru zobrazovat. Dále souhlasí s tím, že mohou být použity v propagačních materiálech tohoto serveru.

Uživatelé prohlížející fotografie zde na serveru nesmí nikterak fotografie reprodukovat, pořizovat kopie, užívat k jakýmkoliv účelům, které nejsou předem v písemné podobě vlastníkem práv vydány (uživatelem který fotografie vložil).

Podmínky užívání serveru

Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním kódem pro ověření schopnosti disponovat e-mailovou schránkou uvedenou při registraci. Dokud nebude e-mailová adresa ověřena, nebude možné služby serveru používat.

Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Uživatelský profil může být bez upozornění smazán při následujícím:

 • registrace, texty komentářů a fotografie mazlíčků obsahují vulgární, nebo sexuálně laděné texty nebo fotografie
 • uživatel vloží jiné fotografie, než jsou fotografie domácích mazlíčků ve specifikovaných kategoriích
 • profil obsahuje urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem
 • uživatelské jméno obsahuje slovo „admin“, nebo pokud uživatelské jméno obsahuje vulgární výrazy, také však pokud je uživatelské jméno záměrně napsáno tak, aby se podobalo jinému uživatelskému jménu
 • profil obsahuje jakékoliv komerční, nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části, povolené jsou pouze odkazy na www stránky tématicky související s chovatelskou tématikou a vlastníkem profilu
 • uživatel rozesílá prostřednictvím vzkazů SPAM
 • uživatel koná v rozpory s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
 • textu v profilu, nebo komentáře obsahují vulgární výrazy
 • textu v profilu, nebo komentáře obsahují telefonní číslo, e-mailové kontakty, odkazy na ww, povolené jsou pouze kontakty a odkazy na www stránky tématicky související s chovatelskou tématikou a vlastníkem profilu

Reklamní obsah

Provozovatel jakožto nezávislé medium si vyhrazuje právo odmítnout reklamní podklady, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, nebo dobrými mravy, politicky motivované kampaně, či reklamní materiály, které jsou v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele.

Záruka

Provozovatel serveru Mazlicek.cz nenese žádné záruky za obsahovou správnost informací v profilech a galeriích uživatelů.

Vyloučení odpovědnosti za škody

Informace zde mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovazel neodpovídá za správnost informací uveřejňovaných na tomto serveru a použití těchto informací je na vlastní riziko zcela s vyloučením jakékoliv odpovědnosti provozovatele.

Provozovatel nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří provozovateli, uvědomte si, že jsou nezávislé a že provozovatel neodpovídá za jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je provozovatel schvaluje, nebo že přijímá odpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V žádném případě není provozovatel odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek, nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde – a to i kdyby provozovatel byl na možnost takovýchto škod upozorněn předem. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

15.6.20113 – verze 1.0

© 2024 Mazlíček.cz
Stránky vašich mazlíčků
Zpět na začátek